Tuesday, 10 May 2011

hard to say goodbye

These are a couple faces that I MISS now that we are back in Sweden.Det har är några ansikte som jag saknar nu när vi har lamnat Tunisien.

familj liv....family life

Våra familj är inte perfekt, men vems är?  Man letar efter den perfekta bild av en perfekt familj, men detta bild är mycket mer real...